අන්තර්ජාලයෙන් මුදල්

දැන්වීම්කරණයේ නව පෙරලියක් ඇති කරමින් පාරිභෝගිකයාට වැඩි වටිනාකමක් ලබා දීම

ලියාපදිංචිය නොමිලේ

වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වීම සදහා කිසිදු මුදලක් අය නොකෙරේ

ස්ථීර ආදායමක්

අප හා සම්බන්ධ වන ඕනෑම අයෙකුට තමන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව මුදල් උපයා ගත හැක

පුහුණුවක් අනවශ්‍යයි

අප වෙබ් අඩවිය මගින් මුදල් ඉපයීමට කිසිදු අමතර පුහුණුවක් අනවශ්‍යයි

Success Add යනු ව්‍යාපාරිකයා සහ පාරිභෝගිකයා අතර ප්‍රභල අන්තර් සබදතාවයක් ඇති කරන ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක් වන අතර මේ හරහා ව්‍යාපාරිකයෙකුට තම ව්‍යාපාරික පණිවිඩ තමන්ගේ නිත්‍ය පාරිභෝගික පිරිස වෙත පහසුවෙන් ගෙන යාමේ හැකියාව පවතිනවා මෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාවටද ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව විසින් ලබා දෙන ව්‍යාපාරික පණිවිඩය නැරඹීම මගින් තමන්ගේ ආර්ථික මට්ටම ඉහල නංවා ගැනිමට සුවිශේෂ අවස්ථාවක් Success Add මගින් ලබා ගත හැකි වේ.

  1. www.successadd.com වෙත පිවිස ඔබගේ නිවැරදි තොරතුරු ලබා දී ලියාපදිංචි වන්න.
  2. වෙබ් අඩවියේ දිනපතා පලවන විඩීයෝ දැන්වීම් සහ බැනර් නරඹා points උපයා ගන්න.
  3. ඔබගේ යහළුවන්ව අප ආයතනයට හදුන්වා දීම, ව්‍යාපාරික දැන්වීම් ලබා දීම තුළින් අමතර ආදායමක් උපයා ගන්න.
  4. උපයා ගත් මුදල් Bank Transfer , Reload ලෙස ලබා ගන්න.
  5. වැඩි විස්තර සදහා FAQ බලන්න.

ඇයි බලන් ඉන්නේ , අදම පටන් ගන්න

SuccessAdd තුලින් මුදල් උපයන්න හරිම පහසුයි. පියවර හතරකින් ඔබේ අතට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්, එසේත් නැත්නම් ඔබේ දුරකතනයට Reload කරගන්න පුළුවන්.

2

Download The App Now !

ඔබටත් Smart Android දුරකතනයක් තිබේ නම් දැන්ම Download කර ගන්න.

app download

අපෙන් ඔබට , ලැබෙන වාසි

SuccessAdd තුලින් මුදල් උපයන්න හරිම පහසුයි. පියවර හතරකින් ඔබේ අතට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්, එසේත් නැත්නම් ඔබේ දුරකතනයට Reload කරගන්න පුළුවන්.

දිනපතා දැන්වීම්

පොයින්ට් උපයා ගැනීමට සතියේ සෑම දිනකම දැන්වීම් පළකරනු ලැබේ.

නොමිලේ රීලෝඩ්

බැනර් click කර උපයාගන්නා පොයින්ට් භාවිතා කර ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට එසැනින් රීලෝඩ්.

අතට මුදල්

ඔබ උපයාගන්නා පොයින්ට් දින 10ක් ඇතුළත ඔබගේ බැංකු ගිණුමට ගෙන්වා ගත හැක.

භාණ්ඩ සඳහා වට්ටම්

තෝරාගත් ව්‍යාපාර ස්ථාන වලදී ඔබ මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ හා සේවා වලට 15% දක්වා වට්ටම්.

විශේෂ අමතර දීමනා

ඔබගේ යහළුවන් හඳුන්වා දීමෙන් හා දැන්වීම් අප වෙත ලබා දීම තුලින් 20%ක් දක්වා කොමිස් මුදල් ලබා ගන්න.

ඉක්මන් සහය

අප වෙබ් අඩවියේ ඔබ මුහුණ දෙන ගැටළු සඳහා ඉක්මන් සහය දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ ලබා ගත හැක.

මුදල් උපයන්න , ඔබ කළ යුතු දේ

SuccessAdd තුලින් මුදල් උපයන්න හරිම පහසුයි. පියවර හතරකින් ඔබේ අතට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්, එසේත් නැත්නම් ඔබේ දුරකතනයට Reload කරගන්න පුළුවන්.

බැනර් click කරන්න

වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති බැනර් Click කර එම දැන්වීමට අදාල point ප්‍රමාණය ඔබගේ ගිණුමට එකතු කරගන්න. එම Reload Points භාවිතා කර ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට reload ලෙස ලබා ගත හැක.

වීඩියෝ නරඹන්න

වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති වීඩියෝ දැන්වීම් නරඹන්න, එයට අදාල point ප්‍රමාණය ඔබගේ ගිණුමට එකතු කරගන්න. මෙම Cash Points ඔබගේ බැංකු ගිණුමට ලබා ගත හැක.

යහළුවන් හඳුන්වා දෙන්න

ඔබගේ යහළුවන් SuccessAdd හි ලියාපදිංචි කරවන්න. ඔවුන්ගේ points භාවිතා කරමින් ලබා ගන්නා සෑම reload එකකටම, එම වටිනාකමින් 4% දක්වා මුදල් ඔබේ ගිණුමට එකතු වේ.

දැන්වීම් ලබා දෙන්න

ඔබගේ හෝ යහළුවන්ගේ ව්‍යාපාර වල දැන්වීම් අප වෙත ලබා දෙන්න. එම දැන්වීම් වල වටිනාකමින් 10% දක්වා මුදල් ආපසු ඔබගේ ගිණුමට එකතු කර ගත හැකිවේ.

Call Us @ +94 76 333 33 51

AVAILABLE BETWEEN 9.00AM TO 5.00PM